Şiddetli bel ağrısı ve sırt ağrısı yürüme güçlüğü, bacaklarda kuvvetsizlik en sık görülen bulgulardır.

Omurga tümörlerinin belirtileri çok çeşitlidir. En sık gördüğümüz belirti tabii ki ağrı. Ağrı kitlenin yerleşimine veya büyüklüğüne göre değişmektedir. Ağrının şiddeti değişebilir. Ağrının ilk başvuru bulgusu olduğunu unutmayalım lütfen bunu diğer omurga hastalılarıyla karıştırmayalım. Belirtilerden başka neler var. en çok gördüğümüz ikinci belirti sinir basısına bağlı fonksiyon kayıpları. Bunlar kol bacak idrar gayete fonksiyonu gibi fonksiyonları etkileyebilirler o zaman tanıya daha hızlı gitmek mümkündür. Çünkü muayeneyle aşağı yukarı kitlenin yeri hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz.

Tedavi Aşaması

Ameliyatla tümörün çıkarılması en uygun tedavi yöntemidir. Bu olanak yoksa ışın tedavisi, cyber-knife yöntemleriyle tümör küçültülür. Cerrahi çıkarım sonrası omuriliğin çoğunlukla implantlar kullanılarak desteklenmesi gerekir. Kemik güçlendiriciler kullanılarak omurga kırıkları önlenir.

Omurga tümörlerinin tedavi yöntemleri nelerdir?

Omurga tümörlerinin ikiye ayrıldığını söylemiştik. Bunlardan birinci grup omurganın metastatik tümörleri yani vücudun başka bir yerinde oluşan kanserin omurgaya yerleşmesi ve burada büyümesine devam etmesidir. Bu tümör grubunun tedavisi omurganın kendi tümörlerinden biraz farklılık gösterir. Çünkü kanser eğer kaynağını biliyorsak kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemlere cevap veren bir tür olabilir. Eğer hastanın sorunu bir tek omurgadaysa ve tümör kanser büyükse genellikle cerrahi bir çıkarım söz konusu olur. Ama birçok omurgaya bulaşmış veya omurgada küçük küçük odaklar şeklinde olan kanserlerde çoğunlukla cerrahi önerilmez bunların tedavileri ışın tedavisi, kemoterapi gibi genel kanser tedavisi yaklaşımlarıyla yapılmalıdır.

Omurganın kendi yapısından kaynaklanan tümörler

Omurganın kendi yapılarından kaynaklı tümörler ise temel olarak üç grupta incelenir. Bunlara biz intramedüller, intradural ve ekstradural diyoruz. İntramedülle tümörler omuriliğin içine yerleşimlidir tedavileri ve cerrahileri oldukça özellik arz eder. Cerrahileride üst kademe cerrahi olarak kabul edilir. Bundan sonraki grup ise duralın içinde yer alan ekstradural tümörlerdir. Bunlar içerisinde de yine sık gördüğümüz bazı gruplar vardır ve cerrahi ile birçok cerrah tarafından başarıyla uygulanmaktadır. Burada önemli olan şey omuriliğin güvenliğinin sağlanmasıdır. En son grup ise cerrahisi nispeten daha kolay olan dura kesesinin dışında yerleşimli ekstradural tümörler.bunlarda da gerekli güvenlik sağlandıktan sonra cerrahi ile tam temizlik mümkündür.

Beyin cerrahisi hakkında

Ülkemiz beyin cerrahisi ve omurga cerrahisi alanında oldukça gelişmiş bir ülkedir. Dünyada kabul görmüş önemli cerrahlara ve kliniklere sahibiz ve önemli yayınlar yapmaktayız. Omurga ve omurilik tümörleri ülkemizde gayet iyi çalışılmış bir konudur. Biz kendi kliniğimizde kendi ilgi alanımız olduğu için omurga ve omurilik tümörleriyle ilgili yoğun araştırmalar yapmaktayız. Bu araştırmalardan en önemlisi ve en gurur duyduğumuz Amerika’da Harvard Üniversitesiyle birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmadır. Omurilik tümörlerinin bu grubunun sınıflaması dünyada ilk kez ortaya konmuştur ve saygın dergilerde makale olarak bu yayınlanmıştır.

Ülkemizde ve kliniğimizde omurga ve omurilik tümörlerinin cerrahisi oldukça üst düzeyde gerçekleştirilmektedir. Burada üst düzeyden kastımız hem zor vakaların cerrahi başarıyla taburcu edilmesi hem de bu zor vakaların cerrahisinde önemli güvenlik önlemelerinin uygulanması. Omurga ve omurilik cerrahisinde güvenlik hastanın cerrahiden felçle uyanmasını engellenmesini hedefler. Bu cerrahiler omurilik basısı olan olgularda özellikle felç riski arz etmektedir. Dolayısıyla günümüzde intiropratif görüntüleme yöntemleri artık devreye girdiği için artık cerrahların eli daha güçlüdür. Ve hasta güvenliği ön plana çıkmıştır. Az önce belirttiğim akademik ve cerrahi gelişmeler sayesinde bugün ülkemize omurga ve omurilik tümörleri olan birçok hasta yurt dışından tedavi almak için gelmektedir. Bu hem bizim ülkemizi temsil hem de gururlanmamız açısından oldukça önemli bir durumdur.

Omurga tümörlerinde ameliyat gerektirmeyen türleri?

Omurga ve omurilik tümörleri içinde ameliyat gerektirmeyen ya da ameliyata uygun olmayan tipler elbette bulunmaktadır. Bunu cerrahınız ya da öğretim üyemiz yapılan muayene ve tetkikler sonucunda zaten hastaya bildirmektedir. Bu durumlarda temel kullandığımız yöntemler ışın tedavileri, staotaktik yani odaklanmış ışınlamalar, kemoterapi gibi yöntemler onkoloji birimiyle birlikte gerçekleştirilen ve de omurga cerrahları tarafından gerçekleştirilen minimal invaziv yöntemler. Yani tümörün cilt açılmadan perkütan yani iğnesel yöntemlerle ulaşılıp tümörün oradan kaldırılmasına yönelik birtakım teknolojiler hizmettedir. Uygun vakalarda bunlar başarıyla kullanılmaktadır.